منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

آموزش مکس اسکریپت maxscript
اسکریپت نویسی در تری دی مکس بحثی است که افراد حرفه همیه دنبال آن هستند ، و دلیلش آن است که مار های شما را بسیار راحت می کند . شما در این مجموعه آموزش با اسکریپت نویسی آشن
ادامه مطلب