The_Animators_Survival_Kit_Animated1

آموزش انیمیشن سازی -Richard Williams – The Animator’s Survival Kit

در این مجموعه بسیار ارزشمند در مورد اصول انیمیشن سازی بحث می شود.این مجموعه برای تمامی افراد که در زمینه 3D یا 2D یا بازی سازی و …فعالیت دارند مناسب می باشد.شایان ذکر است قیمت اورجینال این مجموعه بیش از 900 دلار می باشد.

16 DVD