منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

آموزش مکس اسکریپت maxscript
اسکریپت نویسی در تری دی مکس بحثی است که افراد حرفه همیه دنبال آن هستند ، و دلیلش آن است که مار های شما را بسیار راحت می کند . شما در این مجموعه آموزش با اسکریپت نویسی آشن
ادامه مطلب

ساخت شکل های ابتدایی و ساده در تری دی مکس
در ادامه آموزش جامع تری دی مکس به بحث ساختن مدل های ساده در تری دی مکس می رسیم .یکسری آیجکت تری دی مکس هست که از آنها برای پایه  مدل سازی تری دی مکس استفاده می شود .شما ب
ادامه مطلب