منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
وی ری-Vray