منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
قوانین

قوانین سایت عبارتند از:

۱- اعلان تنها در صورتیکه فایل ارسال شده با آنچه در سایت گفته شده متفاوت باشد موظف به بازگشت وجه می باشد.
۲- انتشار فایل های دریافتی اعلان به صورت رایگان و یا غیر رایگان توسط خریداران بدون اجازه سایت ممنوع و شرعا حرام می باشد.
۳- برای پیگیری فرآیند خرید و دریافت لینک دانلود، کاربران باید ایمیل صحیح خود را وارد نمایند تا رسید خرید و لینک ها برایشان ارسال شود.