منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
آشنایی با نرم افزار 3d max